Altı Çizilen Satırlar

Elde kalem okunacak kitaplar vardır. Elde kalem okuduklarımdan bazı satırların altını çiziyorum. Avrasya Bir Vakfı okuyucuları için kitaplar hakkında fikir vereceğine inandığımız için böyle bir bölüm açtık. Sizler de okuduğunuz kitaplardan altını çizdiğiniz satırları 2 sayfayı geçmeyecek şekilde gönderebilirseniz bu bölümde isminizle birlikte yayınlayabiliriz. Amacımız,  faydalı kitapların en faydalı satırlarını okuyucuya aktarmaktır.

Ramazan BAKKAL

29 Mayıs 2019

Felsefe Din İlişkileri

İbn Rüşd /Felsefe Din ilişkileri /1.Faslu’l Makâl . İbni Rüşd -/2.el-Keşf an minhâci’l-Edille Hazırlayan Süleyman Uludağ / Dergâh Yayınları / 8.Baskı 2016 / İstanbul Yazılış Tarihi. […]
29 Mayıs 2019

Müspet Bilimin Öğretildiği İlk Vakıf Üniversitemiz

840’ta Uygur devleti sona erince Karahanlılar devleti kuruldu. Türkler, Abdülkerim Satuk Buğra Han döneminde, 930’lu yıllarda Müslüman oldular…Bu dönemde medreseler kuruldu. Farabî, İbnî Sînâ, Birûnî gibi […]
29 Mayıs 2019

Türk Kültürü ve Milliyetçilik

Erol Güngör- Türk Kültürü ve Milliyetçilik İrfan Matbaası 1975 İstanbul Comte’un Dinin yerine bilim hayali… 19.Yüzyıl Batı düşüncesi Hıristiyanlığın karşısına ilim denilen bir din oyuyordu. Bu […]
29 Mayıs 2019

El Münkizu Min-ed Dalal

Dalâletten Kurtuluş İmam-ı Gazâli Onur Kitap 1.Basım 2013 Hüccet-ül İslâm unvanıyla anılan İmam Muhammed Gazali, hicri 450 Miladi 1058 yılında Horasan’ın TUS şehri civarında GAZELE köyünde […]
29 Mayıs 2019

Bilimin Öncüleri

Cemal Yıldırım TÜBİTAK Yayınları 6. Baskı 1996 KÖRÜN ATTIĞI T… Hatıralarla oyalanmaktan vazgeçip yüzümüzü bilime döndürme zamanıdır. Zenginliğin, gücün, güvenli ve sağlıklı yaşamanın anahtarı bir tane. […]
29 Mayıs 2019

Türkiye İleri Teknoloji Üretiminde Niçin Yetersiz?

Bahattin Baysal TÜBA- Akademi Forumu .66 Makale: Yakın dönemde Türkiye’de üretilen ve indekslerde yer alan makale sayısının hızla arttı, dünya sıralamasında 19. sırayı aldı. Türkiye’nin dünyadaki […]
29 Mayıs 2019

Garplılaşmanın Neresindeyiz?

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Yağmur Yayınları 4.Baskı1961 Ramazan BAKKAL- Şubat 2019 Bu vaziyette milletçe bütün enerjimizi, içtimai bünyemizi kuvvetlendirecek tedbirler etrafında toplamamız icap ediyor. Korkunç bir […]
28 Mayıs 2019

İslâmda Bilimin Yükselişi ve Çöküşü 1. Bölüm

Cengiz Özakıncı İslâmda Bilimin Yükselişi ve Çöküşü 807-1127 Müslüman Toplumlarda Bilimsel Gerilemenin Tarihsel Kökenleri Otopsi Yayınları.. 16.Basım Şubat 2011 cengizozakinci@hotmail.com 26.01.2016 Kölelik bulununcaya kadar savaş tutsakları […]
28 Mayıs 2019

Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı

Ordinaryüs Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları 3.Baskı 1988 (1. Baskı 1965, 2.Baskı 1984) 19 […]
28 Mayıs 2019

İslâmda Bilimin Yükselişi ve Çöküşü 2. Bölüm

İSLAMDA İLERİCİLİK-GERİCİLİK:263. Müslümanlar 800 ve 1200’lü yıllar arasında 400 yılı aşan bir süre boyunca yer yüzünde bilimsel-düşünsel ilerlemenin öncüsü olmuşlardır. Server Tanilli: Bütün dinler gericidir Server […]
Avrasya Bir Vakfı