28 Mayıs 2019

Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri

7-Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri. Türkiye Diyanet vakfı./2006 Kur’an onlarca ayetle, Ehl-i kitabın ellerinde bulunan kutsal kitapları tahrif ettiklerinden ve bazı ilahi hükümleri değiştirdiklerinden ve peygamberlerini ilahlaştırarak put […]
28 Mayıs 2019

İngiliz Misyoneri Nasıl Yetiştiriliyor?

Kilise Misyonerler Ve Batının Doğu Politikaları İngiliz Misyoneri Nasıl  Yetiştiriliyor? Ahmet Hamdi Paşa (1871-1935) GbWayman Bury:Abdullah Mansur / Yemen Mr.JohN:İbrahim / İStanbul Herbert:Mehmet Ali / Konya […]
28 Mayıs 2019

Evangelist İken İslâm’ı Seçen Yusuf Estes

Çeviren:Mürsel Keçeli/2007 Ben 12 yaşımda Pasedana’da vaftiz oldum.Aklım bu işlere yeni eriyordu ama ben diğer kileseleri de gezip onların öğretileri ve inançları hakkında daha çok bilgi […]
28 Mayıs 2019

Kiliseden Camiye

Mayorkalı Rahip Anselmo Turmeda Nasıl (Müslüman)    Abdullah Tercüman oldu Tuhfetü’l Erî fi’r Reddi alâ ehli’s-Salîb Kitabından alınmıştır. Bilginiz olsun ki ben bir zamanlar Müslümanların elinde […]
28 Mayıs 2019

Müslüman Olan Fransız Katolik Rahibi

2.KİTAP JEANNE MARİE DUCHEMİN ABDÜLMECİD 1908-1988 Fransızca’dan çeviren Cemal Aydın-2006 Yüksek rütbeli bir rahibin kaleminden Niçin ve nasıl Müslüman oldum? 21 yaşında Müslüman olmuş bir frensız […]
28 Mayıs 2019

İngiliz Casusun İtirafları

1.KİTAP: İngiliz Casusunun itirafları ve İngilizlerin İslam düşmanlığı M.Sıddik Gümüş-Kırkbeşinci Baskı Hakikat kitabevi 2005 523 4556 www hakikatkitabevi.com HEMPHER YOLA ÇIKIYOR (Çin ve Hindistan’da) .bu ülkelerde […]
28 Mayıs 2019

Bilim Tarihi M.Doğan

Prof.Dr.Mehmet Doğan -*Bilim ve Teknoloji Tarihi Sümerlilerden Günümüze Bilim ve Teknoloji Cumhuriyet Türkiye’sinde Bilim ve Teknoloji /Anı yayıncılık Ankara 2013. 2..Baskı Üniversitelerimizde fen ve teknik bilimler […]
28 Mayıs 2019

İz Bırakanlar – Prof. Dr. Mümtaz Turhan

Türkiye’de sosyoloji kelimesinin ilk çağrıştırdığı isim nasıl ki Ziya Gökalp ise, sosyal bilim denildiğinde ilk akla gelen isim de Prof. Dr. Mümtaz Turhan’dır. Mümtaz Turhan, cumhuriyetin […]
Avrasya Bir Vakfı