29 Mayıs 2019

Büyük Cihad’dan Frenk Fodulluğuna

Büyük Cihad’dan Frenk Fodulluğuna / Ekmeleddin İhsanoğlu (Exeter’den doktoralı İhsanoğlu Ekmeleddin)-İletişim Yayınları-1.Baskı-1996 / İstanbul Bilim tarihi, eski Mısır, Mezopotamya, Çin, Hind, Klasik Yunan’dan başlayan, içine Ortaçağ […]
29 Mayıs 2019

Felsefe Din İlişkileri

İbn Rüşd /Felsefe Din ilişkileri /1.Faslu’l Makâl . İbni Rüşd -/2.el-Keşf an minhâci’l-Edille Hazırlayan Süleyman Uludağ / Dergâh Yayınları / 8.Baskı 2016 / İstanbul Yazılış Tarihi. […]
29 Mayıs 2019

Müspet Bilimin Öğretildiği İlk Vakıf Üniversitemiz

840’ta Uygur devleti sona erince Karahanlılar devleti kuruldu. Türkler, Abdülkerim Satuk Buğra Han döneminde, 930’lu yıllarda Müslüman oldular…Bu dönemde medreseler kuruldu. Farabî, İbnî Sînâ, Birûnî gibi […]
29 Mayıs 2019

Türk Kültürü ve Milliyetçilik

Erol Güngör- Türk Kültürü ve Milliyetçilik İrfan Matbaası 1975 İstanbul Comte’un Dinin yerine bilim hayali… 19.Yüzyıl Batı düşüncesi Hıristiyanlığın karşısına ilim denilen bir din oyuyordu. Bu […]
29 Mayıs 2019

El Münkizu Min-ed Dalal

Dalâletten Kurtuluş İmam-ı Gazâli Onur Kitap 1.Basım 2013 Hüccet-ül İslâm unvanıyla anılan İmam Muhammed Gazali, hicri 450 Miladi 1058 yılında Horasan’ın TUS şehri civarında GAZELE köyünde […]
29 Mayıs 2019

Bilimin Öncüleri

Cemal Yıldırım TÜBİTAK Yayınları 6. Baskı 1996 KÖRÜN ATTIĞI T… Hatıralarla oyalanmaktan vazgeçip yüzümüzü bilime döndürme zamanıdır. Zenginliğin, gücün, güvenli ve sağlıklı yaşamanın anahtarı bir tane. […]
29 Mayıs 2019

Türkiye İleri Teknoloji Üretiminde Niçin Yetersiz?

Bahattin Baysal TÜBA- Akademi Forumu .66 Makale: Yakın dönemde Türkiye’de üretilen ve indekslerde yer alan makale sayısının hızla arttı, dünya sıralamasında 19. sırayı aldı. Türkiye’nin dünyadaki […]
29 Mayıs 2019

Garplılaşmanın Neresindeyiz?

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Yağmur Yayınları 4.Baskı1961 Ramazan BAKKAL- Şubat 2019 Bu vaziyette milletçe bütün enerjimizi, içtimai bünyemizi kuvvetlendirecek tedbirler etrafında toplamamız icap ediyor. Korkunç bir […]
Avrasya Bir Vakfı