İstanbul Aydın Üniversitesi Mümtaz Turhan Paneli
İstanbul Aydın Üniversitesi Mümtaz Turhan Paneli
24 Temmuz 2019
Milli Teknoloji Hamlesi
24 Temmuz 2019

Batıyı Ayakta Tutan İlimdir

Batıyı Ayakta Tutan İlimdir

Batıyı Ayakta Tutan İlimdir

Mümtaz Turhan Paneli

Avrasya Bir Vakfı, Bilim Teknoloji Çalışma Grubu ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Mümtaz Turhan-Bilim Kültür ve Değişme” Panelinde Turhan bütün yönleriyle tanıtıldı.

Prof. Dr. Kadir Canatan, Prof. Dr. Mustafa Gündüz ve Mehmet Aygün’ün konuşmacı olarak katıldıkları panele Avrasya Bir Vakfı yönetim Kurulu ve müdavimleri, Bilim Teknoloji Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri ile İZU öğrencileri katıldı.

Konuşmacılar Mümtaz Turhan’ın bilime ehemmiyet verilmesi gerektiğini ısrarla vurguladığını belirttiler ve Turhan’ın Garplılaşmanın Neresindeyiz adlı eserinden bazı dan alıntılar sundular:
“Gerçi son asır zarfında ilme, onun ehemmiyet ve kıymetine dair çok parlak ve güzel sözler sarf edilmiştir, ama hepsi lafta ibaret kalmış, hiçbir vakit fiiliyata intikal edememiştir. S.23

Ne hakiki ilim müesseseleri kurulmuş, ne ilim, ne de ilim adamları layık oldukları itibarı- hattâ eski devirlerdeki kadar olsun- kazanabilmişlerdir. Bilakis en küçük vesilelerle ilim daima hakir görülmüş, ilim adamları hakarete uğramış veya susturulmuşlardır.

..Dün olduğu gibi bugün de garp medeniyetini ayakta tutan yine ilimdir.
Bundan evvelki garp medeniyetinin tarihe karıştığı ve ilmin iflas ettiği iddiası ise, insanı en çok hayrete düşüren kısmıdır. Zira henüz ne tarihe karışmış bir garp medeniyeti vardır, ne de ilim iflas etmiştir. S.23

Her ikisi de dipdiri ve her zamankinden daha kuvvetli, bir şekilde ortada durmakta ve bütün dünya tarafından taklit edilmektedir. On yedinci asırdan beri, tecrübenin rehberliğiyle ilim ilerlemektedir. s.24
Bütün dava, taklitçi bir merhalede kalmadan, içtimai inhilale uğramadan yaratıcı bir terkiple kendimize has orijinal bir kültür meydana germektir.

Avrasya Bir Vakfı