Kiliseden Camiye
28 Mayıs 2019
İngiliz Misyoneri Nasıl Yetiştiriliyor?
28 Mayıs 2019

Evangelist İken İslâm’ı Seçen Yusuf Estes

Çeviren:Mürsel Keçeli/2007

Ben 12 yaşımda Pasedana’da vaftiz oldum.Aklım bu işlere yeni eriyordu ama ben diğer kileseleri de gezip onların öğretileri ve inançları hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istiyordum. Baptistler, Metodistler, PİSKOPOSLUK Kiliseleri,  Karizmatik harekeler, Nasıralılar, İsa’nın Kilisesi, Tanrı’nın Kilisesi, İsa’da Tanrı Kilisesi, İncilciler,Agepeler, Katolikler, Presbiteryenler ve daha niceleri. İncil’i öğrenmek için adeta yanıp tutuşuyordum.

Hinduizm, Budizm, Yahudilik, Metafizik, Amerikan Yerlilerinin inançları nı da inceledim. Üstünde durmadığım tek inanç İSLAM’dı.

 TESLİS ÇELİŞKİDİR…

Papazlar ve Hıristiyan vaizlerden, “Bir”in nasıl olup da “üç” haline geldiği ya da Allah’ı bütün evrenin yaratıcısı ve her istediğini  yapmaya kadir olduğu halde kullarının günahlarını affedememesi ve bunu yapmak için ete kemiğe bürünmek zorunda olması konusunda aydınlatma istendiğinde hep kendi nazariyelerini ve bir takım acayip benzetmeleri tekrarlamaktan öteye gidemediklerini gördüm.Babam ve annem, İsa için methiye kasetlerinin

Huzurevleri ve hastanelere dağıtımıyla uğraşıyorlardı..

1991’de babam, Mısırlı bir adamla iş yapmaya başladı. Benim de onunla tanışmamı istedi. O bir MOZLEM’di.Kundakçılar, fidyeciler,. Teröristler, bombacılar ve daha neler neler?

Bir kâfir, kundakçı, bombacı. Terörist ve imansız biriyle görüşmek fikri tüylerimi ürpertmişti.

Herhangi normal bir Hıristiyan da aynı şeyleri hissedecektir. Bundan eminim. Kulaklarıma inanmıyordum. Bir Müslüman? Asla! Bu insanlar hakkında duyduklarımızı babama hatırlattım.

__Allaha bile inanmazlar.

—Çölün ortasında siyah bir taşa-kutuya taparlar.

–_Güne beş kere yeri öperler.di.

–Yılda bir ay aç dururlar.

Asla onunla görüşmek istemiyordum. Babam kibar bir inzan olduğu teminatını verererek görüşmemde ısrar etti.  Bütün evangelistler Müslümanlar ve İslam’dan nefretederdi.

“Biz bu adamı Hıristiyan yapabiliriz!” diye düşündüm v görüşmeyi kabul ettim.

ELİMDE İNCİL,BOYNUMDA HAÇ:

Ve İsa Tanrıdır yazılı kaketle Mısırlı ile buluşmaya gittim.Karım ve iki kızım da benimle geldiler. Böylece biz ailece Müslümanlarla ilk görüşmemize hazırdık.

Mağazaya girip babam’a adamın nerede olduğunu sordum.Gözleriyle işaret edip:
Tam karşında dedi.

__ Şaşırdım. Bu kişi Müslüman olamazdı.

Ben etekleri yere sarkan, kafasında sarığı, göbeğine kadar sarkan sakal, çatık kaşları ve elbisesinin altında bir bomba yada kılıç görünen insan azmanı bir adam düşünüyordum.

Bırakın sakalı, sarığı, kafasında bir Tutam saç bile yoktu.  En şaşırtıcısı “sıcak bir merhaba ve tokalaşmayla” karşıladı beni.

Yine de adamın bombacı ve terörist olabileceğini düşünüyordum.

Bu adamın İSA ADINA kurtarılması gerekiyordu. Ve Rabbimle beraber bunu başaracaktık.

 GİRİŞ VE SORGULAMA:

_Çabucak bir girişten sonra sordum:

__Allah’a inanıyor musun?

-Evet, dedi.

Güzel.Daha sonrasordum:

Adem ve Havva’ya inanıyor musun?

_Eet dedi. Çok güzel.

Ya Hz.İbrahim? Ona ve oğlun kurban edişine inanıyor musun?

__Evet, dedi. Daha da güzel. Sordum:

__Ya Musa?

__On emir?

Kızıl denizin ikiye ayrılması?

Evet dedi.

Peygamberler peki? Davut, Süleyman ve vaftizci Yahya?

__Evet. (Şahane.

__İncil’e inanıyor musun?

Evet,dedi yine. Tamam.

–İşte şimdi büyük soruyu sormanın zamanı gelmişti.

— İsa’ya inanıyor musun? Allahın mesihi ( ?                ) olduğuna.

__Evet dedi yine.

Pekala. “Sandığımdan daha kolay olacaktı.” Vaftiz olmaya hazırdı adam. Sadece gerekli olduğundan habersizdi. Ve bunu ben yapacaktım.

Böylece 1991 baharında Müslümanların İncil’e inandıklarını öğrendim.

_Bir Müslümanı yakalayıp Hıristiyan yapmak benimi çin çok büyük bir başarı olacaktı.

Bir Rahip bizim eve gelip yerleşmişti. Adamla saatlerce konuştuk. Sonra evimize yerleşti.  Akşam yemeklerinden sonra dinler hakkında konuşuyorduk.Babam King James incil’ini ben Gözden geçirilmiş Standart İncil’imi karım da Modern insan için İncil’i getirir .

Rahibin elindeki de Katolik İncili idi. Bu İncil’de Protestan İncilinde olmayan 7 kitap bulunuyordu.

Biz Mısırlı Muhammed’i Hıristiyan yapacağımıza, hangi İncil’in hakiki olduğuna ya da en azından en doğru olduğuna ya da en azından en doğru olduğuna karar vermek için saatlerce tartıştık.

Muhammed’e son 1400 sene içinde Kur’an’ın kaç çeşit versiyonu oylduğunu sorduk.

__Kur’anın TEK olduğunu ve hiç değiştirilmediğini söyledi.

Bu bana pek inandırıcı görünmedi. Sonuçta İncil’in yazıldığı orijinal yüzyıllar önce yeryüzünden silinmiş, ilk yazıldıkları belgeler ortadan kaybolmuştu. Veya kaybedilmişti..

–Biim evde kalan rahip birg ün muhammed’e caminin neye benzediğini görmek için birlikte gidip gidemeyeceklerini sordu. Beraber çıktılar.

Geri geldiklerinde rahibe Caminin neye benzediğini, ne tür ayinler yaptıklarını sordum.

Birkaç gün sonra Katolik rahip camiye tekrar gidip gidemeyeckelirin sordu

Gittiler. Uzun bir müddet geri dönmediler.

Muhammed geldi. Arkasındaki adam kimdi?

Beyaz fistan ve beyaz takkeli biri. Bir dakika. Bu bizim rahip Pete’ydi. Müslüman mı oldun dedim?

İşte o gün İslam’a girdiğini söyledi.

Kafam karıştı. Üt kata çıkıp karıma olan biteni anlattım. Karım da kendisinin de Müslüman olmaya karar verdiğini, doğru olanın bu olduğunu söyledi.

İşte şimdi dehşete düşmüştüm.Aşağı inip Muhammed’i uyandırdım.Dışarıya çıktık.Bütün gece yürüdük ve konuştuk

*

Muhammed Sabah namazını kılmak üzereyken hakikatin yüzünü gösterdiğini ve sıranın bana geldiğini anladım. Evden dışarı çıktım ve bir kontrplak parçası buldum. Ve hemen oracıkta alnımı secdeye koydum.

YOLGÖSTER YARAB-YOL GÖSTER

Alnım kontrplak parçasının sütnde Allah’a yalvardım. Yol göster Ya rabbim. Bana yol göster. Ne olur bana yardım et!.

Bir müddet sonra başımı kaldırdım ve o an bir değişiklik fark ettim.

Dürüst ve hakkaniyetli bir insan olmanın tam zamanıydı. Şimdi ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum.  Suyun altına girip arındım. Biraz sonra iki şahidin huzurundaydım.

Biri eski rahip yeni Müslüman Peter Jacob, diğeri Muhammed Abel Rahman.

Onların huzurunda Allahın birliğine ve Muhammed’in (Ona selam olsun) peygamberliğine şehadet getirdim. Şahitlik ederim ki Allahtan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. (Lailahe illallah,Muhammed’en rasulullah.

Benden sonra karım, çocuklarım ve babam peş peşe Müslümanlığa girdiler.

Ve 86 yaşındaki  üvey annem İsa’nın Allah olamayacağına, Allahın bir peygamberi olduğunu ikrar etti.

( Kurtuluşun ancak İslamiyet’te olduğunu ikrar ettikten birkaç gün sonra hakka yürüdü.)13

AKIN AKIN İSLAM’A GİRİYORLAR

İslam’ı kabul edişimde, ülke ve dünya çapında hizmetlere başlayışımdan itibaren, İslam’ı tanıyıp kabul eden başka dinlere mensup yüzlerce öğretmen, dini lider ve bilginle tanıştım. Hindular, Yahudiler, Katolikler, Protestanlar, Yehova Şahitleri, Yunan ve Rus Ortodoksları, Mısırlı Kıptiler,

ye

Agresif misyonerlere karşı İslâm’ı savunma, ülkenin birliğini, bütünlüğünü, bağımsızlığını, millî kimliği, tarihi devamlılığı ve toplumsal barışı koruma yayınları

Avrasya Bir Vakfı