Garplılaşmanın Neresindeyiz?
29 Mayıs 2019
İslam Bilimi ve Avrupa Rönesans’ının Doğuşu
29 Mayıs 2019

Gazali’den 10 Tavsiye

Milli Gazete’nin 30 Haziran 2018 tarihli Milli Gazete’nin 17. Sayfasında bir yazı dikkatimi çekti. Riyaus-Salihin’dan alınan bu yazının başlığı “İmam-ı Gazali’den ilim talebesine on tavsiye.”
Kitabımızın konusuyla ilgili birkaç tavsiye şöyle;
1-İlim öğrenmek kalbin bir ibadeti, iç duyguların namazı ve Allah’a yaklaşmasıdır.
2-Dünya ile alakasını en aza indirmelidir.
6- …her ilimden güzelini almak ve ondan bir koku ile yetinerek bütün gücünü, ilimlerin en üstünü olan ahiret ilmine vermektir. İlimlerin en şereflisi Allah Teala’yı bilmektir.
8.İlimleri şereflendiren, değerlendiren sebepleri bilmektir. İlimlerin en yücesi Allah-ü Teala’yı, Meleklerini, kitaplarını ve peygamberlerini bildiren ilimlerle bu ilimlere ulaştıran diğer ilimlerdir.
9.Okumaktan amacın bu anda kalbini kötü huylardan arıtıp, faziletlerle süslemek, gelecekte ise mukarreb meleklerin derecesine yükselmek ve Allah-ü Teala’ya yaklaşmak olmalıdır.
Bu maddelerde Müslümanları zenginleştirecek, bilimte, teknonikte, ekonomide güçlü hale getirecek bir tavsiye var mı? Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz denilmiş. Bu amaçları gaye edinen bir genç temel bilimlerle, matematik, fizik, kimya, biyoloji ile, ticaret ve ekonomiyle niye uğraşsın. Bir İngiliz, bir Yahudi, bir CIA ajanı yahut Avrupalı Müslüman gençlere “Bırakın temel bilimleri, siz sadece ibadetle ilgilenin” dese bak şunun ettiğine, kendisi güçlü olacak, bizim zayıfı olmamızı istiyor deriz. Bunu Gazali deyince nasıl karşılamalı? Takdirlerinize arz ederim.