28 Mayıs 2019

Bilim Tarihi M.Doğan

Prof.Dr.Mehmet Doğan -*Bilim ve Teknoloji Tarihi Sümerlilerden Günümüze Bilim ve Teknoloji Cumhuriyet Türkiye’sinde Bilim ve Teknoloji /Anı yayıncılık Ankara 2013. 2..Baskı Üniversitelerimizde fen ve teknik bilimler […]
28 Mayıs 2019

Din ve Devlet İlişkileri

Din ve Devlet ilişkileri / Teokrasi ve laiklik Doç.Dr. Abdülaziz Bayındır. İ.ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi . Erzurum 1951. 1999 Süleymaniye Vakfı Yayını. 0212. 5130093 Şifahane […]
28 Mayıs 2019

El Münkizu Min-ed Dalal

El Münkizu min-ed dalal / Dalâletten Kurtuluş İmam-ı Gazâli Onur Kitap 1.Basım 2013 Hüccet-ül İslâm unvanıyla anılan İmam Muhammed Gazali, hicri 450 Miladi 1058 yılında Horasan’ın […]
28 Mayıs 2019

Uygarlık Yolu / İbrahim Okur

OKURSOY YAYINLARI.18 Sayıca büyük bir diplomalı araştırmacı potansiyelimiz var. Norveç’in. Finlandiya’nın nüfusu kadar çok. Ancak bu tablonun AR-GE hizmeti olarak karşılığı neredeyse sıfır.7 Üniversite sayısını. Üniversiteli […]
28 Mayıs 2019

Türk İnkilabına Bakış

Türk İnkılabına Bakışlar / Peyamı Safa Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ‘ Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.Ankara/1988 Peyami Safa’ya göre “Uzak şarkta hakim olan ve Yakın […]
28 Mayıs 2019

Kuran Işığında Tarikatçılığa Bakış

Kuran Işığında Tarikatçılara Bakış – Şeyh Efendilerle Görüşme Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır Beşinci Baskı / İstanbul 2006 Süleymaniye Vakfı Yayınları / 5.Baskı 0212.5130093 www.suleymaniyevakfi.org/com/net Tasavvuf nedir? […]
28 Mayıs 2019

Türk Eğitim Tarihi

M.Ö.1000-MS.1010 / Prof.Dr.Yahya AKYÜZ . Pegem Akademi Yayını. 17.Baskı. 2010 Ankara. Amacı: Türk milletinin ürettiği, benimsediği, geliştirdiği eğitim öğretiler ilgili düşünceleri, Kurumları ortaya koymak; toplumların mutluluğu […]
28 Mayıs 2019

Bilim ve İslam

Pervez Hobdhoy – Bilim ve İslam (İslam and Cience) Cep Kitapları 104 Birinci Baskı 1992 Çeviren Eser BİREY Önsöz: Muhammed Abdüsselam.SAYFA 3 ‘E KADAR GİDİYOR Müslümanlar […]