29 Mayıs 2019

Türk Kültürü ve Milliyetçilik

Erol Güngör- Türk Kültürü ve Milliyetçilik İrfan Matbaası 1975 İstanbul Comte’un Dinin yerine bilim hayali… 19.Yüzyıl Batı düşüncesi Hıristiyanlığın karşısına ilim denilen bir din oyuyordu. Bu […]
29 Mayıs 2019

Müspet Bilimin Öğretildiği İlk Vakıf Üniversitemiz

840’ta Uygur devleti sona erince Karahanlılar devleti kuruldu. Türkler, Abdülkerim Satuk Buğra Han döneminde, 930’lu yıllarda Müslüman oldular…Bu dönemde medreseler kuruldu. Farabî, İbnî Sînâ, Birûnî gibi […]
29 Mayıs 2019

Felsefe Din İlişkileri

İbn Rüşd /Felsefe Din ilişkileri /1.Faslu’l Makâl . İbni Rüşd -/2.el-Keşf an minhâci’l-Edille Hazırlayan Süleyman Uludağ / Dergâh Yayınları / 8.Baskı 2016 / İstanbul Yazılış Tarihi. […]
29 Mayıs 2019

Büyük Cihad’dan Frenk Fodulluğuna

Büyük Cihad’dan Frenk Fodulluğuna / Ekmeleddin İhsanoğlu (Exeter’den doktoralı İhsanoğlu Ekmeleddin)-İletişim Yayınları-1.Baskı-1996 / İstanbul Bilim tarihi, eski Mısır, Mezopotamya, Çin, Hind, Klasik Yunan’dan başlayan, içine Ortaçağ […]
29 Mayıs 2019

Pazar Ekonomilerinde Bilim ve Teknoloji Politikaları ve Türkiye

Aykut Göker Mart 2004 A. Göker, 1993 yılında, MMO Bursa Şubesi tarafından yayımlanan “Serbest Pazar Ekonomisi’ Ülkelerinde Sanayi(leşme)-Teknoloji(ye Yetişme) Politikaları ve Devletin Rolü” konulu çalışmasında (MMO […]
29 Mayıs 2019

Garplılaşmanın Neresindeyiz?

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Yağmur Yayınları 4.Baskı1961 Hırs ve heyecanlardan mümkün mertebe kurtularak vaziyeti tamamen objektif bir şekilde mütalaa edip ona göre hükümler vermek daha hayırlı […]
29 Mayıs 2019

Garplılaşmanın Neresindeyiz?

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Yağmur Yayınları 4.Baskı1961 Bizim telafi etmemiz lazım gelen insanın zihniyetinde hakiki değişikliği meydana getiren Kopernik, Galile ve Dekart’la başlayan objektif, ilmi düşünce […]
29 Mayıs 2019

Gazali’den 10 Tavsiye

Milli Gazete’nin 30 Haziran 2018 tarihli Milli Gazete’nin 17. Sayfasında bir yazı dikkatimi çekti. Riyaus-Salihin’dan alınan bu yazının başlığı “İmam-ı Gazali’den ilim talebesine on tavsiye.” Kitabımızın […]