29 Mayıs 2019

Garplılaşmanın Neresindeyiz?

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Yağmur Yayınları 4.Baskı1961 Ramazan BAKKAL- Şubat 2019 Bu vaziyette milletçe bütün enerjimizi, içtimai bünyemizi kuvvetlendirecek tedbirler etrafında toplamamız icap ediyor. Korkunç bir […]
28 Mayıs 2019

İslâmda Bilimin Yükselişi ve Çöküşü 1. Bölüm

Cengiz Özakıncı İslâmda Bilimin Yükselişi ve Çöküşü 807-1127 Müslüman Toplumlarda Bilimsel Gerilemenin Tarihsel Kökenleri Otopsi Yayınları.. 16.Basım Şubat 2011 cengizozakinci@hotmail.com 26.01.2016 Kölelik bulununcaya kadar savaş tutsakları […]
28 Mayıs 2019

Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı

Ordinaryüs Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları 3.Baskı 1988 (1. Baskı 1965, 2.Baskı 1984) 19 […]
28 Mayıs 2019

İslâmda Bilimin Yükselişi ve Çöküşü 2. Bölüm

İSLAMDA İLERİCİLİK-GERİCİLİK:263. Müslümanlar 800 ve 1200’lü yıllar arasında 400 yılı aşan bir süre boyunca yer yüzünde bilimsel-düşünsel ilerlemenin öncüsü olmuşlardır. Server Tanilli: Bütün dinler gericidir Server […]
28 Mayıs 2019

Osmanlı’nın Arka Bahçesi

Osmanlı’nın Arka Bahçesi / Mevlüt Uluğtekin Yılmaz Bir M.U.Y.Yayınıdır. Müneccimin yönettiği savaş ve bir Şeyhülislam: 198-204 yüzyıl Avrupa’sında bilimin gelişmesi baş döndürüyordu. İngiltere’de Kraliyet bilimler Akademisi, […]
28 Mayıs 2019

Bilim ve İslam

Pervez Hobdhoy – Bilim ve İslam (İslam and Cience) Cep Kitapları 104 Birinci Baskı 1992 Çeviren Eser BİREY Önsöz: Muhammed Abdüsselam.SAYFA 3 ‘E KADAR GİDİYOR Müslümanlar […]
28 Mayıs 2019

Türk Eğitim Tarihi

M.Ö.1000-MS.1010 / Prof.Dr.Yahya AKYÜZ . Pegem Akademi Yayını. 17.Baskı. 2010 Ankara. Amacı: Türk milletinin ürettiği, benimsediği, geliştirdiği eğitim öğretiler ilgili düşünceleri, Kurumları ortaya koymak; toplumların mutluluğu […]
28 Mayıs 2019

Kuran Işığında Tarikatçılığa Bakış

Kuran Işığında Tarikatçılara Bakış – Şeyh Efendilerle Görüşme Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır Beşinci Baskı / İstanbul 2006 Süleymaniye Vakfı Yayınları / 5.Baskı 0212.5130093 www.suleymaniyevakfi.org/com/net Tasavvuf nedir? […]
Avrasya Bir Vakfı