28 Mayıs 2019

Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı

Mim Kemal Öke – M. Lütfullah Karaman – Emir Turam – Mithat Baydur – Orhan Koloğlu İrfan Yayımcılık / İstanbul 1995 Ajanların Gizli Tarihi  / Mim […]
28 Mayıs 2019

Doğunun İstilası

Doğunun İstilası / Medeniyetler Savaşına Doğru Gültekin Avcı Birey Yayıncılık İstanbul / 2006 Terörist eylemler asgari olarak bir devletin ve onun istihbarat servisinin desteği olmadan yapılamaz. […]
28 Mayıs 2019

Batının Politik Ahlaksızlığı

Sayfa 61 Kilisenin Kızgınlığı Haçlı seferleri öncesi papa bütün günahları affetmedi. En aykırı günahların tamir edilemez olmadığını ilan etmedi. Ve en büyük günah ve cürümlerin Müslüman […]
28 Mayıs 2019

Batının İslam’dan Öğrendikleri

Rönesansı Avrupa’ya kaçan rahiplere borçluymuşuz…! Avrupa daima İslam medeniyetine olan borçlarını inkâr etmiştir. Bu borcundan kurtulmak için de Rönesans’ın başlangıcını Türklerin İstanbul’u alması iye başlatmayı âdet […]
28 Mayıs 2019

Modern Alman Oryantalizmi

Tamer – Andrea BACINOĞLU ASAM YAYINLARI Almanya’nın Türkiye ve Türkler hakkındaki bazı çalışmalarını  Asam “Modern Alman Oryantalizmi” adıyla yayınlandı. (Tamer Bacınoğlu ) İşte bu eserle ilgili […]
28 Mayıs 2019

Türkiye’yi Parçalamak İçin Yapılmış 100 Plan

TRomen diplomatı ve tarihçisi Trandafir G. Djuvara, Türkiyeyi yok etmek, Türkleri Avrupadan atmak ve kutsal toprakları elde etmek için  tarih boyunca Avrupada yapılmış 100 planı bir […]
28 Mayıs 2019

Vambery – Casusun Yaşam Öyküsü

VAMBERY (1832-1913) Belgelerle bir Devletlerarası Casusun Yaşam Öyküsü Mim Kemal Öke / Mayıs 1985 Bilge Yayıncılık A.Ş. Vali Konağı cad. 73/2 Nişantaşı İST 2415124 Arminius Vamberi, […]
28 Mayıs 2019

Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri

İSAV- İSLAMİ İLİMLER VAKFI TÜRKİYE’DE MİSYONER FAALİYETLERİ: SİNOP Garaj Camisinden alınan kitap. İslâm’da tebliğ, mübelliğ ismiyle anılır. Hıristiyanlıkta ise misyon, bunu yapana da misyoner denilmektedir. Türkiye’den […]
Avrasya Bir Vakfı