24 Temmuz 2019

Kitap Uzak Doğu’dan Adam Uzak Batı’dan

Tarih: 17.7.2019  Kralın başyaveri içeri girdi: -Topraklarımızda bulunan gizemli bir sıvı hakkında sizinle görüşmek isteyen bir yabancı var, yüce kralım. Kralın başyaveri içeri girdi: -Topraklarımızda bulunan gizemli […]
24 Temmuz 2019

Neden Ortadoğu, Neden Çin?

Tarih: 5.6.2019 Çin ve Ortadoğu dışındaki tüm jeopolitik ve jeostratejik gelişmeleri yine bu iki merkeze bağlı olarak okumak, doğru bilgiye ve doğru kavrayışa ulaşmak bakımından zorunludur. Uzakdoğu´da […]
24 Temmuz 2019

Yeni İktidar Biçimleri Arayışları

Tarih: 22.5.2019 Her ülke ve toplum için standart bir iktidar türünden söz etmenin olanaksızlığı ortadadır. Özellikle, ideolojilerin “yaratıcılık”larını ve üreticiliklerini yitirdiği 1970´li yıllardan Dünyanın ekonomik, siyasal, dinsel […]
24 Temmuz 2019

Küreyi Yönetme Sanatı

Tarih: 10.5.2019 Tarih denince alanı yine olağanüstü daraltılmış bir alan dayatılıyor. Oysa tarihin başlangıcına hâkimiyet, aynı zamanda egemenliğin tesisine giden ana arterleri açar. Dünyanın “server”ına sahip olan […]
Avrasya Bir Vakfı