Batıyı Ayakta Tutan İlimdir
Batıyı Ayakta Tutan İlimdir
24 Temmuz 2019
Küreyi Yönetme Sanatı
24 Temmuz 2019

Milli Teknoloji Hamlesi

Milli Teknoloji Hamlesi Paneli 

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) ve Ulusal Strateji Merkezi (USMER) İşbirliği ile Milli Teknoloji Hamlesi Paneli düzenlendi. İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Konak, gerçekleştirdiği açış konuşmasında İl Müdürlüğümüz ile gerçekleştirilen işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade ederek paydaşları için gündemi takip eden bu tür organizasyonları sürdüreceklerinin altını çizdi.

Açış konuşmalarının ardından KÜSİ İl Temsilcimiz Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Ertürk moderatörlüğünde yapılan panelde İl Müdürü Y. Mimar Ümit Ünal Milli Teknoloji Hamlesi başlıklı sunumu gerçekleştirdi. 

İkitelli OSB konferans salonunda düzenlenen panelde Ünal, sanayiinin milli teknoloji yolunda geçirdiği dönüşümün gerekliliğinin altını çizerek şunları söyledi: “Bugün ülkemiz özelinde öncelik verdiğimiz milli teknoloji yönündeki çalışmalar aslında dünya konjonktürünün geldiği noktada bütün ülkeler için bir gereklilik halini almıştır. Üretimin ve ekonomilerin girift hale geldiği günümüzde, her ülke kendine yeterli bir ekonomiye sahip olma yolunda adımlar atmaktadır. Bu adımlar, ülkeler açısından makro boyuttaki risk yönetiminin bir parçasıdır. Dolayısı ile geleceğe dair öngörünün olmazsa olmazıdır. Ülkemiz için de uzun bir süredir milli teknolojiye öncelik vererek yerli ve milli üretimin teşviki sağlanmaktadır. Böylece dışarıya bağımlılık nihayetlenecek ve ülkemiz uluslararası aktörlerin güdümünden tamamen kurtulacaktır. Küresel dalgalanmaların, küresel krizlerin uzağında kalmak elbette mümkün değil ancak ülke olarak kendimize yeterli hale gelmek bizi bu krizlerden en az zararla çıkaracaktır”. 

Panelde Aselsan Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özkol Savunma Sanayinde Milli Dönüşüm konusunda sunum yaptı. Özkol, Türkiye savunma sanayindeki ilerlemelere vurgu yaparak tarihsel süreçte Aselsan’ın ülkemizin savunma sanayinde oynadığı role ilişkin bilgi verdi. 

USMER Genel Sekreteri Kadri Bülent Önal, Üretim Ekonomisinde Milli Sanayi konusundaki sunumunu gerçekleştirirken ASAM Genel Sekreteri Ramazan Bakkal Milli Dönüşümde Ar-Ge başlıklı sunumunda Ar-Ge ve yenilikçiliğe yönelik çalışmaların ülke sanayisi için önemli olduğunu ifade etti.

Avrasya Bir Vakfı