Yeni İktidar Biçimleri Arayışları
24 Temmuz 2019
Kitap Uzak Doğu’dan Adam Uzak Batı’dan
24 Temmuz 2019

Neden Ortadoğu, Neden Çin?

Tarih: 5.6.2019

Çin ve Ortadoğu dışındaki tüm jeopolitik ve jeostratejik gelişmeleri yine bu iki merkeze bağlı olarak okumak, doğru bilgiye ve doğru kavrayışa ulaşmak bakımından zorunludur.

Uzakdoğu´da ve Ortadoğu´da elde edilen zenginliklerin ve güçlerin dünyayı Batı´dan Doğu´ya doğru radikal ve kalıcı biçimde değiştirdiği gerçeği, çok bilinen bir jeopolitik ve jeoekonomik gerçektir. Bu bağlamda ABD ve bileşenlerinin ve Batılı aktörlerin Çin´i ve Ortadoğu´yu hedef alan ve irrasyonel olarak değerlendirilen çok boyutlu politikaları rasyonel bir temel kazanmaktadır.

Bu noktada ilk defa ortaya çıkan orijinal tablo, Çin´in ürettiği ürünleri bizzat dünya piyasalarına arz etme ve bu konuda da rekabet edilemez bir üstünlüğe ulaşmış olmasıdır. Çin´in elde ettiği bu jeoekonomik statü ve akabinde sağladığı finansal derinlik; Çin´i, Orta Asya´yı, Ortadoğu, Afrika ve Uzak Doğu´yu ilk defa aynı tablo içinde ele almayı stratejik bir tutum olarak dayatmaktadır.

Tarih, Çin ve Hint ürünlerini Batı´ya ulaştıran çıkış yolları olan Suriye, Lübnan, Mısır ve Anadolu´yu hedef alan askeri ve ekonomik hareketleri, yani İpek Yolu´nun Batı´ya uzanan kolunu kontrol altına alma savaşlarını ayrıntılı olarak incelemiştir. Tarihteki vizyon önemli oranda kısır sayılabilir.

Başta ABD olmak üzere Batılı önde gelen ülkeleri ilk kez şaşırtan; Çin´in kıtasal bir uçak gemisi gibi çok kapsamlı bir ekonomik, ticari, mali, finansal, teknolojik, diplomatik, jeoekonomik ve jeopolitik bir yaklaşımla tüm dünyayı hedef alıyor olmasıdır. Bu olgu ABD´yi Çin´e karşı alınabilecek önlemler konusunda çaresiz bırakma potansiyeli içermesi açısından da fazlası ile önemlidir.

Bir elektronik devre gibi tüm dünyayı saran Çin´in üretim ve ticaret networku, Batı´nın ekonomik sinir sistemini bloke ve motive edebilmesi özelliği ile de strateji tasarımını imha edebilmektedir.

Çin´in ilk defa tüm dünyada jeoekonomik ve jeopolitik olarak belirmesi ve bunun yol açtığı sorunlar öncelikle ve özellikle Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Rusya ile bileşenlerini de yoğunlaşan bir şekilde mercek altına almayı ve mercek altında tutmayı acil hale getirmektedir.

Önce Süveyş Kanalı´nın garanti altına alınması, Kızıldeniz´in kontrolü bağlamında Sudan, Somali, Etiyopya, Eritre ve Yemen operasyonları ve nihayet Hürmüz Boğazı´nın İran tehdidinden kurtarılması, Doğu Akdeniz´de yeni bir jeopolitik denklemin oluşturulması çabaları, İsrail´in domine etmeye başladığı Yahudi öbekleri, Mynmar, Pakistan ve Afganistan ile Hindistan üçgeninin yeniden stratejize edilmesi, “Kutsal Savaş” yani Armageddon beklentisinin tavan yapması gibi onlarca başlık, Çin´in ekonomik, siyasal, teknolojik, askeri ve diplomatik bir hegemonya tesisi olasılığını ıslah ve sınırlama çabasının rafine bir biçimde askeri bir vizyon ile dolaşıma alındığını göstermektedir.

Yazının devamı için : https://aawsat.com/turkish/home/article/1754306/%C3%B6mer-%C3%B6zkaya/neden-ortado%C4%9Fu-neden-%C3%A7in

Avrasya Bir Vakfı