Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri
28 Mayıs 2019
Türkiye’yi Parçalamak İçin Yapılmış 100 Plan
28 Mayıs 2019

Vambery – Casusun Yaşam Öyküsü

VAMBERY (1832-1913)

Belgelerle bir Devletlerarası Casusun Yaşam Öyküsü

Mim Kemal Öke / Mayıs 1985

Bilge Yayıncılık A.Ş. Vali Konağı cad. 73/2 Nişantaşı İST 2415124

Arminius Vamberi, dindar bir Musevi aile yaşamının, yine aynı şekilde dini hüviyeti güçlü olan bir Hıristiyan eğitim istemi ile çatışması sonucunda tüm manevi duygularını kaybedecektir.

İleriki yıllarda kendisine Müslüman bir hacı süsü vererek Orta Asya’yı dolaşacak olan bu sahte derviş  için metafizik tefekkür ve tahayyülata girmeye, kendi ifadesiyle ne vakti ne de eğilimi vardır. “Beni cennete götürecek merdivenin bazı basamakları kırık, bazıları ise eksik” diye yakınır. S.15

Mithat Paşa’ya Fransızca dersleri verdi. Öğrencisinin zeki, hayalperest ve enerjik olduğu görüşündedir.

 Rıfat Paşa’nın oğluna Tarih, Coğrafya ve Fransızca dersleri verirken Klasik Osmanlı bilimlerini öğrenme fırsatını bulur.
Batı dillerine hakimiyeti sayesinde Osmanlı Hariciye Nezaretinde Tercüman olarak istihdam edilir. İngiliz ev İtalyan elçilerinin huzura alındığı gün Sultan Abdülmecid tarafında taltif edilir. 17

Budapeşte Bilimler akademisinin 1000 Florin tahsisatıyla Orta Asya’ya Macar dilinin kökenleri üzerinde araştırma yapmak üzere yol çıkar. 1861. s.17

Tahran’da Osmanlı Sefaretine nezaket ziyaretinde bulundukları sırada  “Evliyaların türbelerine yüz sürmek için Orta Asya’ya gitmek istediğini söyler. Padişahın emaneti olarak kabul edilir ve yardımcı olunur. Saçlarını kestirir. Fakirane kıyafetini giyer, Başında külahı,  elinde tesbihi ile tam bir derviş olmuştur. Bu sahte dervişe Osmanlı Pasaportu verilir. Padişahın tuğrasının Orta Asya’da ne kadar itibarı olduğunu anlar. Eğer bu pasaport olmasaydı sağ dönmesinin imkansız olduğunu itiraf eder. S.18

İstihbarat toplamak üzere Entelijans Servisin gönderdiği iki İngiliz subayı Conolli ve Stodddart Buhara’da öldürülmüşler, yüzbaşı Wayborn ise kaybolmuştur.Bu nedenle Allison kensinin Derviş kıyafetiyle ne Türklerin  ne de Rusların şüphesini çekmeden Orta Asyanın içlerine nüfuz edebilme şansının olduğunu fark etmiş ve maceracı Macar delikanlısını bu tehlikeli yolculuğu başarı ile tamamlayabildiği takdirde İngiltere’nin tüm kapılarını kendisine açılabileceğini belirtmişti…3

Avrasya Bir Vakfı